Select:

Opći uvjeti programa

1. OPĆENITO O PROGRAMU

Cilj je Laguna Club programa vjernosti omogućiti klijentima društva Laguna Poreč koji se učlane u Laguna Club korištenje pogodnosti opisanih u nastavku boravkom u smještajnim objektima Laguna Poreča koji sudjeluju u programu. 

2. DEFINICIJE

Laguna Poreč: brend koji pripada poduzeću Plava laguna d.d. koje je organizator programa vjernosti te vlasnik i upravitelj smještajnih objekata koji sudjeluju u tom programu. Plava laguna d.d. Poreč je glavno tijelo koje jamči prava, zahtijeva odgovornost ili pruža jamstva Članovima.

Program: program vjernosti koji Laguna Poreč organizira u obliku kluba klijenata Lagune Poreč.

Klijent: klijent koji još nije prihvatio Opće uvjete programa. 

Član: klijent koji je prihvatio Opće uvjete programa.

Klupski bod: jedinična vrijednost izražena u bodovima, dobivena sukladno utvrđenoj tablici zamjene novčanih izdataka člana u bilo kojem smještajnom objektu koji sudjeluje u programu. Laguna Poreč može dodijeliti klupske bodove u promidžbene svrhe. 

Klupska kartica: Laguna klupska kartica koju član dobiva kao potvrdu članskog statusa, a radi prikupljanja i zamjene klupskih bodova.

3. SMJEŠTAJNI OBJEKTI KOJI SUDJELUJU U PROGRAMU

Smještajni objekti koji pripadaju Laguni Poreč i koji sudjeluju u programu jesu sljedeći:

Hoteli: Laguna Albatros, Laguna Molindrio, Zorna, Laguna Parentium, Laguna Mediteran, Plavi, Laguna Istra, Laguna Gran Vista, Laguna Materada, Delfin; Vila i Village Laguna Galijot; Hoteli i Village Laguna Park. 

Apartmani i vile: Laguna Galijot, Laguna Bellevue, Laguna Park, Astra. 

Kampovi: Bijela uvala, Zelena laguna, Ulika, Puntica.

Laguna Poreč s vremena na vrijeme može proširivati ili mijenjati popis.

4. UČLANJENJE U PROGRAM

U program se može učlaniti svaka osoba u dobi od najmanje 4 godine. Članstvo u programu je besplatno.

Klijenti koji žele sudjelovati u programu mogu se prijaviti za klupsku karticu izravno na recepciji smještajnog objekta. Klijent mora dati potrebne podatke te ispuniti pristupnicu kako bi postao članom. Nakon toga dobiva članski broj koji će biti otisnut na klupskoj kartici. Time član stječe pravo na pogodnosti svih usluga programa. Član se može spojiti na web-stranicu www.lagunaporec.com i ondje provjeriti stanje klupskih bodova na svojem računu. Samo se fizičke osobe mogu registrirati kao članovi programa.

5. PRIHVAĆANJE I KORIŠTENJE  LAGUNA KLUPSKE KARTICE

Član dobiva karticu odmah nakon popunjavanja pristupnice na recepciji smještajnog objekta. 

Kako bi mogao koristiti pogodnosti programa, član mora navesti svoj članski broj prilikom rezervacije, a zatim i predočiti klupsku karticu kod prijave u smještajnom objektu. Kako bi mogao koristiti pogodnosti programa, član mora poštivati ove uvjete. 

Klupska kartica isključivo je osobno vlasništvo člana. Ne smije se posuđivati, prenositi ili prodavati. Svaka klupska kartica sadrži osobni identifikacijski broj koji identificira člana. Član može imati samo jednu klupsku karticu. Klupsku karticu može koristiti samo član na kojeg se odnosi osobni identifikacijski broj otisnut na kartici. Član ne smije odavati broj svoje kartice ili lozinku drugima. Član je odgovoran za sve radnje u vezi sa svojim kartičnim računom. Članovi moraju imati vlastitu e-mail adresu (osim djece koja koriste e-mail adrese roditelja) kako bi se učlanili u program i ne moraju nužno odsjesti u smještajnom objektu kako bi se učlanili u program. 

Klupski bodovi ne mogu se prenositi drugom članu. Klupski bodovi nemaju gotovinsku vrijednost. Izgubljeni ili neiskorišteni klupski bodovi ne mogu se zamijeniti za bilo kakav novčani iznos.

6. PRIKUPLJANJE LAGUNA KLUPSKIH BODOVA

6.1. Pravila za prikupljanje Laguna klupskih bodova

Ako je član rezervirao boravak u bilo kojem smještajnom objektu na web stranici Lagune Poreč (on-line i off-line rezervacija), putem pozivnog centra (telefon i faks) ili izravno na recepciji smještajnog objekta, ima pravo na dodjelu klupskih bodova. Članovi koji dođu posredstvom agencija ili rezerviraju smještaj na web-portalu neke od on-line putničkih agencija, nemaju pravo na stjecanje klupskih bodova boravkom u smještajnim objektima. Mogu dobiti bodove učlanjenjem u program, ali bodove za noćenja mogu osvojiti samo ako svoj sljedeći boravak rezerviraju izravno na web stranici Lagune Poreč, putem pozivnog centra ili na recepciji smještajnih objekata.

Članovi stječu klupske bodove na sljedeći način: svaki potrošen 1 euro (na važeće troškove) = 1 klupski bod.

Važeći boravci:

Obračun klupskih bodova temelji se na ukupnom iznosu plaćenih važećih troškova. Račun može platiti član ili bilo koja druga osoba na recepciji smještajnog objekta prije odlaska. Stoga, ako član naloži blokiranje čeka kojim je plaćen boravak u smještajnom objektu, ili ako na bankovnom računu nema dovoljno sredstava za pokriće čeka ili ako član osporava uplatu izvršenu od strane banke ili kreditnom karticom, klupski bodovi ne dodjeljuju se za tu transakciju, a ako se dodijele, oduzimaju se članu. 

Bez obzira na to tko plaća račun, svaki Član može ostvariti klupske bodove isključivo temeljem svojih važećih troškova sukladno pravilima programa.

Važeći troškovi uključuju:

Trošak noćenja u hotelu ili apartmanu za člana pod uvjetom da je soba prijavljena na ime člana.

Usluge koje se uzimaju u obzir pored samog hotelskog smještaja jesu sljedeće: obroci uključeni u noćenje, dodatni kreveti i PDV. Kod kampova jedini trošak koji se smatra noćenjem jest trošak smještaja po osobi. Kod apartmana ukupni će se troškovi za noćenja ravnomjerno rasporediti na sve klijente (goste) prijavljene u apartmanu, a samo će članovi koji posjeduju Laguna klupsku karticu imati pravo na dodjelu pripadajućih bodova. 

Iznimke:

Nevažeći troškovi uključuju vanpansionske usluge kao što su: troškovi ostvareni u baru, minibar, posluga u sobu, internetska pristojba, čišćenje, telefon, parkirališna pristojba, boravišna pristojba, napojnice, pristojbe za usluge i druge primjenjive pristojbe, in-store kupovina, spa proizvodi i usluge, usluge frizera ili brijača, kozmetički salon, sport i green fee za golf. Kod kampova se nevažeći troškovi odnose na trošak parcele, automobila, motocikla, električne energije, broda, prikolice, pasa, noćenja plaćenih agencijama za kampere ili mobilne kućice itd. Kod kampova članovi koji plaćaju paušal (ljetni paušal) nemaju pravo na stjecanje klupskih bodova ili na njihovu zamjenu kod podmirenja računa.

Bodovi se osvajaju samo za efektivno plaćene važeće troškove nakon što član zamijeni bodove osvojene prethodnim boravcima.

Bodovi se računaju od prvog noćenja trenutnog boravka člana u bilo kojem smještajnom objektu. Eventualna prethodna noćenja u smještajnim objektima Plave lagune ne uzimaju se u obzir za ovaj program. Može se dodijeliti samo cijeli broj klupskih bodova. Ako se zamjenom dobije broj klupskih bodova s decimalnom vrijednošću, računu člana dodijelit će se cijeli broj klupskih bodova bez decimala.

Samim učlanjenjem u program članovi dobivaju 10 klupskih bodova.

6.2 Bodovi prikupljeni korištenjem klupske kartice mogu se kombinirati s drugim članskim karticama kao što su CCI, INF ili bilo koja druga kartica nacionalnog autokluba, ali se samo jedna od ovih kartica može jednokratno iskoristiti za plaćanje računa. Stoga članovi mogu skupljati klupske bodove i korištenjem drugih članskih kartica čime također osvajaju popuste.

Obveze i pravila koja valja poštivati: a.- Klijent se mora učlaniti u program bar 2 dana prije odlaska jer mu u suprotnom Laguna Poreč neće omogućiti skupljanje klupskih bodova od trenutnog boravka. b.- Član mora predočiti svoju klupsku karticu kod prijave na recepciji kako bi prikupljao klupske bodove i zamijenio klupske bodove prikupljene prijašnjim boravcima. U suprotnom Laguna Poreč neće omogućiti skupljanje klupskih bodova od trenutnog boravka niti zamjenu bodova stečenih prethodnim boravcima. c.-Član ne smije posuđivati svoju klupsku karticu drugima. d.-Prijevara ili pokušaj prijevare u svrhu stjecanja klupskih bodova strogo su zabranjeni. Ako član izgubi karticu ili mu je ukradu, o tome mora obavijestiti Plavu lagunu slanjem e-maila na sljedeću adresu: loyalty@lagunaporec.com.

6.3. Valjanost klupskih bodova

Klupski bodovi vrijede 5 godina od datuma njihova bilježenja. Valjanost se produljuje na daljnjih 5 godina svaki put kad član u jednom od naših smještajnih objekata izvrši kreditnu transakciju na svom računu. Ako član ne izvrši nijednu transakciju tijekom 5 godina, svi prethodno stečeni klupski bodovi brišu se s njegova računa bez prethodne obavijesti i bez mogućnosti njihova povrata ili zamjene.

7. POGODNOSTI KOJE NUDI PROGRAM I ZAMJENA KLUPSKIH BODOVA

Svaki se novi član programa automatski pretplaćuje na primanje naših newslettera na svoju e-mail adresu s posljednjim novostima, posebnim ponudama i izravnim pristupom smještajnim objektima koji su dostupni za rezervaciju.

Klupski bodovi pretvaraju se u popuste koji se mogu iskoristiti kod sljedećeg boravka člana u bilo kojem smještajnom objektu. Sljedećim se boravkom smatra boravak nakon najmanje 7 dana od dana odlaska člana iz smještajnog objekta i podmirenja računa za smještaj, čime član stječe pripadajući broj klupskih bodova za ostvarena noćenja. Stoga, odsjedne li član u smještajnom objektu (koji rezervira izravno na web-stranici Plave lagune, putem pozivnog centra ili na recepciji smještajnog objekta) i osvoji klupske bodove svojim noćenjima, ti se klupski bodovi mogu zamijeniti samo ako član opet posjeti Plavu lagunu i odsjedne u bilo kojem od njenih smještajnih objekata barem 7 dana nakon prvoga boravka. 

Klupski bodovi mogu se zamijeniti u eure na sljedeći način: 25 osvojenih klupskih bodova = 1,00 euro. 

Iznos u eurima dobiven zamjenom može se oduzeti od ukupnog računa za sljedeći boravak člana u bilo kojem smještajnom objektu. Kod sljedećeg boravka član mora predočiti svoju klupsku karticu kod prijave u smještajni objekt kako bi mogao zahtijevati korištenje bodova prikupljenih prethodnim boravcima. Svaki put kad član iskoristi klupske bodove (kad ih zamjeni za eure da bi platio račun), oni se brišu s njegova računa. Maksimalan iznos popusta koji član može dobiti korištenjem prikupljenih klupskih bodova ne može biti viši od 90 % od ukupnog iznosa računa koji član mora platiti za svoj boravak u smještajnom objektu.

8. ČLANOVI PRETHODNOG LAGUNA CLUBA

Svi članovi prethodnog Laguna Poreč programa pod imenom „Prijatelji Plave Lagune“ moraju popuniti pristupnicu za dobivanje kartice „Premium Club ’’ na dolje naveden način ili se učlaniti u program. 

Članovi koji se odluče za „Premium Club“ karticu imat će pravo na dobivanje istog popusta stečenog u okviru starog programa. Trenutni popust koji su osvojili zaledit će se te se neće povećavati sljedećim boravcima ili troškovima. Obitelji u kategoriji „payer“ (odnosno par s djecom) uključene u prethodni program vjernosti također mogu dobiti svoju karticu „Premium Club” s trenutnim popustom koji će se također zalediti bez mogućnosti povećavanja na temelju novih boravaka ili troškova. U ovom slučaju svaki član obitelji mora popuniti pristupnicu osobnim podacima kako bi dobio svoju karticu „Premium Club”. Novi se gosti ne mogu više prijaviti za prethodni program vjernosti. 

Popusti stečeni karticom Premium Club ne mogu se kombinirati s drugim članskim karticama.

Članovi koji se učlane u program počet će stjecati pogodnosti sukladno novom programu, a stare će se pogodnosti poništiti.

U slučaju kampova, uporabom Premium Club kartice možete ostvariti popust samo uz minimalni boravak od 4 dana.

9. UVJETI I POSTUPCI PREKIDA ČLANSTVA

9.1. Prekid od strane člana

Član može bilo kada odlučiti prekinuti svoje sudjelovanje u programu. Prekid članstva podrazumijeva kompletno povlačenje iz programa čime trajno prestaje postojeći odnos između Laguna Cluba i člana. Takav prekid podrazumijeva brisanje svih podataka o članu iz baze podataka Laguna Cluba kao i svih preostalih klupskih bodova na računu člana u vrijeme prekida. Član može prekinuti sudjelovanje u programu slanjem e-maila na sljedeću adresu: loyalty@lagunaporec.com u kojem će navesti da želi prekinuti svoje članstvo u programu.

9.2. Prekid od strane Plave lagune

Svaka uporaba klupske kartice (a time i programa) u suprotnosti s ovim Općim uvjetima može dovesti do trenutnog poništavanja kartice i pripadajućih pogodnosti, zatvaranja računa člana te brisanja svih prikupljenih klupskih bodova.

10. OBAVIJESTI O PROGRAMU

Član može pogledati sve informacije vezane za program i trenutno stanje bodova na svojem računu na web-stranici www.lagunaporec.com. Svi članovi koji su se učlanili u program suglasni su s primanjem pripadajućih komercijalnih elektronskih obavijesti, newslettera te eventualnih drugih produkata marketinških aktivnosti Plave lagune u budućnosti. Sve promjene e-maila ili poštanske adrese, imena člana ili bilo kojih drugih za članstvo relevantnih informacija član mora dostaviti e-mailom na sljedeću adresu: loyalty@lagunaporec.com. Primijeti li član da klupski bodovi nisu propisno dodijeljeni njegovom/njenom računu, može poslati e-mail na sljedeću adresu: loyalty@lagunaporec.com uz presliku računa smještajnog objekta u kojem je odsjeo/la.

11. PRIVATNOST PODATAKA I MJERODAVNO PRAVO

Podaci prikupljeni tijekom učlanjenja i vezani za korištenje klupske kartice moraju se obraditi da bi se klijentovi zahtjevi mogli odgovarajuće rješavati, da bi se mogle pružiti očekivane usluge te da bi se članu mogle slati komercijalne informacije vezane za klupski program ili bilo koji drugi program koji Laguna Poreč može osmisliti u budućnosti. Članstvo u programu podrazumijeva izričito i bezuvjetno prihvaćanje ovih Općih uvjeta od strane člana. Ovi Opći uvjeti zamjenjuju sve prethodne tekstove u vezi s predmetom.

Članovi su suglasni da se program može mijenjati, u cijelosti ili djelomično, ili čak prekinuti bilo kada i bez prethodne obavijesti. U slučaju prekida ili izmjena svakom će se članu na e-mail adresu koju je naveo/la u pristupnici za učlanjenje u program poslati e-mail s novim Općim uvjetima, kao i datum njihova stupanja na snagu. Ovi Opći uvjeti vrijede od 1. travnja 2010.

 U slučaju spora između člana i Plave lagune, obje strane suglasne su da će spor najprije pokušati riješiti mirnim putem. Laguna Poreč i program regulirani su isključivo hrvatskim zakonom. Svako neslaganje ili spor koji proizlaze iz konteksta opisanog u ovim Općim uvjetima, a koji se ne mogu riješiti mirnim putem, rješavat će hrvatski sudovi prema hrvatskom pravu. U slučaju bilo kakvog spora mjerodavna je hrvatska verzija Općih uvjeta.