Select:

Pravila Laguna Club programa

1. SMJEŠTAJNI OBJEKTI KOJI SUDJELUJU U PROGRAMU

Hoteli: Albatros Plava Laguna, Molindrio Plava Laguna, Zorna Plava Laguna, Parentium Plava Laguna, Mediteran Plava Laguna, Plavi Plava Laguna, Istra Plava Laguna, Gran Vista Plava Laguna, Materada Plava Laguna, Delfin Plava Laguna; Vila i Village Galijot Plava Laguna; Hotel i Village Park Plava Laguna. 

Apartmani i vile: Galijot Plava Laguna, Bellevue Plava Laguna, Park Plava Laguna, Astra Plava Laguna. 

Kampovi: Camping Bijela uvala, Camping Zelena laguna, Camping Ulika, Camping Puntica.

Članovi kojima je zadnji boravak u kampovima, svoju klupsku karticu i sve pogodnosti mogu koristiti samo u kampovima Plave Lagune.
Članovi kojima je zadnji boravak bio u hotelima, apartmanima i vilama mogu svoju klupsku karticu i pogodnosti koristiti samo u tim tipovima smještajnih jedinica.

Plava Laguna s vremena na vrijeme može proširivati ili mijenjati popis.

2. PRIKUPLJANJE LAGUNA KLUPSKIH BODOVA

2.1. Pravila za prikupljanje Laguna klupskih bodova 

Ako je član rezervirao boravak u bilo kojem smještajnom objektu na web stranici Lagune Poreč (on-line i off-line rezervacija), putem pozivnog centra (telefon i faks) ili izravno na recepciji smještajnog objekta, ima pravo na dodjelu klupskih bodova. Članovi koji dođu posredstvom agencija ili rezerviraju smještaj na web-portalu neke od on-line putničkih agencija, nemaju pravo na stjecanje klupskih bodova boravkom u smještajnim objektima. Mogu dobiti bodove za noćenja samo ako svoj sljedeći boravak rezerviraju izravno na web stranici Lagune Poreč, putem pozivnog centra ili na recepciji smještajnih objekata.

Članovi stječu klupske bodove na sljedeći način:

U kampovima: skupljanje nagradnih bodova prilikom svakog boravka u iznosu od 2% vrijednosti računa.
U hotelima, apartmanima i vilama: svaki potrošen 1 euro (na važeće troškove) = 1 klupski bod.

Program je “po platitelju”, što znači da sakupljati i koristiti bodove može samo platitelj računa. Platitelj može po jednom računu i boravku sakupljati i koristiti bodove za najviše 5 smještajnih jedinica.

Važeći boravci:

Obračun klupskih bodova temelji se na ukupnom iznosu plaćenih važećih troškova. Račun može platiti član ili bilo koja druga osoba na recepciji smještajnog objekta prije odlaska. Stoga, ako član naloži blokiranje čeka kojim je plaćen boravak u smještajnom objektu, ili ako na bankovnom računu nema dovoljno sredstava za pokriće čeka ili ako član osporava uplatu izvršenu od strane banke ili kreditnom karticom, klupski bodovi ne dodjeljuju se za tu transakciju, a ako se dodijele, oduzimaju se članu. Svaki Član može ostvariti klupske bodove isključivo temeljem svojih važećih troškova sukladno pravilima programa, i samo ako je račun na Člana programa. Ako račun nije naslovljen na Člana programa, član ne može skupljati klupske bodove.

Važeći troškovi uključuju:

Važeći troškovi boravka uključuju troškove nastale prilikom boravka člana i njegove pratnje u smještajnom objektu. U to ubrajamo sve troškove u dijelu smještaja (cijena smještajne jedinice, cijena po osobi, različite nadoplate, različite pristojbe), usluge koje se dogode na licu mjesta na prodajnim mjestima unutar hotela, apartmana ili vila koja su pod upravljanjem Plave Lagune (konzumacija pića i hrane) i PDV. Obračun bodova temelji se na ukupnom iznosu plaćenih važećih troškova. Račun mora glasiti na člana programa. Bodovi se pridodaju na kartični račun unutar 7 dana od provedene transakcije.

Hoteli, apartmani i vile: Prikupljanje bodova ne može se kombinirati s drugim članskim karticama.
Kampovi: Bodovi prikupljeni korištenjem klupske kartice mogu se kombinirati s drugim članskim karticama kao što su CCI, INF ili bilo koja druga kartica nacionalnog autokluba, ali se samo jedna od ovih kartica može jednokratno iskoristiti za plaćanje računa.

Iznimke:

Nevažeći troškovi uključuju vanpansionske usluge kao što su: minibar, posluga u sobu, internetska pristojba, čišćenje, telefon, parkirališna pristojba, boravišna pristojba, napojnice, pristojbe za usluge i druge primjenjive pristojbe, in-store kupovina, spa proizvodi i usluge, usluge frizera ili brijača, kozmetički salon, sport i green fee za golf.
Kod kampova se nevažeći troškovi odnose na noćenja plaćenih agencijama za kampere ili mobilne kućice itd. Kod kampova članovi koji plaćaju paušal (ljetni paušal) nemaju pravo na stjecanje klupskih bodova ili na njihovu zamjenu kod podmirenja računa.

Bodovi se osvajaju samo za efektivno plaćene važeće troškove nakon što član zamijeni bodove osvojene prethodnim boravcima. Bodovi se počinju skupljati za boravak nakon što je gost postao članom programa.

2.2. Obveze i pravila koja valja poštivati:

a.- Klijent se mora učlaniti u program bar 2 dana prije odlaska jer mu u suprotnom neće biti omogućeno skupljanje klupskih bodova od trenutnog boravka.

b.- Član mora predočiti svoju klupsku karticu kod prijave i odjave na recepciji kako bi prikupljao klupske bodove i zamijenio klupske bodove prikupljene prijašnjim boravcima. U suprotnom članu neće biti omogućeno skupljanje klupskih bodova od trenutnog boravka niti zamjena bodova stečenih prethodnim boravcima.

c.-Član ne smije posuđivati svoju klupsku karticu drugima.

d.-Prijevara ili pokušaj prijevare u svrhu stjecanja klupskih bodova strogo su zabranjeni. Ako član izgubi karticu ili mu je ukradu, o tome mora obavijestiti Plavu lagunu slanjem e-maila na sljedeću adresu: loyalty@lagunaporec.com.

2.3. Valjanost klupskih bodova

Klupski bodovi vrijede 3 godine od datuma njihova bilježenja. Valjanost se produljuje na daljnjih 3 godine svaki put kad član u jednom od naših smještajnih objekata izvrši kreditnu transakciju na svom računu. Ako član ne izvrši nijednu transakciju tijekom 3 godine, svi prethodno stečeni klupski bodovi brišu se s njegova računa bez prethodne obavijesti i bez mogućnosti njihova povrata ili zamjene.

3. POGODNOSTI KOJE NUDI PROGRAM I ZAMJENA KLUPSKIH BODOVA

Svaki se novi član programa automatski pretplaćuje na primanje naših newslettera na svoju e-mail adresu s posljednjim novostima, posebnim ponudama i izravnim pristupom smještajnim objektima koji su dostupni za rezervaciju.
Klupski bodovi mogu se iskoristiti kod sljedećeg boravka. Sljedećim se boravkom smatra boravak nakon najmanje 7 dana od dana odlaska člana iz smještajnog objekta i podmirenja računa za smještaj, čime član stječe pripadajući broj klupskih bodova za plaćen račun. Stoga, odsjedne li član u smještajnom objektu (koji rezervira izravno na web-stranici Plave Lagune, putem pozivnog centra ili na recepciji smještajnog objekta) i osvoji klupske bodove svojim noćenjima, ti se klupski bodovi mogu zamijeniti samo ako član opet posjeti Plavu Lagunu i odsjedne u bilo kojem od njenih smještajnih objekata barem 7 dana nakon prvoga boravka. 
Klupski bodovi mogu se zamijeniti u eure na sljedeći način u kampovima: 1 prikupljeni klupski bod = 1,00 euro. 
Klupski bodovi mogu se zamijeniti u eure na sljedeći način u hotelima, apartmanima i vilama: 10 prikupljenih klupskih bodova = 1,00 euro. 

Iznos u eurima dobiven zamjenom može se oduzeti od ukupnog računa za sljedeći boravak člana. Kod sljedećeg boravka član mora predočiti svoju klupsku karticu kod prijave u smještajni objekt kako bi mogao zahtijevati korištenje bodova prikupljenih prethodnim boravcima. Svaki put kad član iskoristi klupske bodove (kad ih zamjeni za eure da bi platio račun), oni se brišu s njegova računa. Maksimalan iznos popusta koji član može dobiti korištenjem prikupljenih klupskih bodova ne može biti viši od 90 % od ukupnog iznosa računa koji član mora platiti za svoj boravak u smještajnom objektu.

4. ČLANOVI PRETHODNOG LAGUNA CLUBA

Članovi koji su dosad boravili u kampovima moći će svoje bodove iskoristiti samo u kampu, a oni koji su boravili u hotelima, apartmanima i vilama bodove mogu koristiti samo u tim smještajnim jedinicama. 

Članovi kojima Laguna Club Premium kartica vrijedi u kampovima, moraju popuniti pristupnicu za učlanjenje u novi program vjernosti jer program Laguna Club Premium prestaje postojati s 31.12.2019. Članovi programa koji imaju Laguna Club Premium karticu imati će pravo na dobivanje istog popusta u obliku klupskih bodova. Trenutni popust koji koriste pretvoren je u bodove koji se mogu iskoristiti za boravak u 2018. i 2019. godini. Članovima koji imaju Laguna Club Premium karticu i ostvare boravak u 2018. godini, omogućiti će se korištenje jednakog broja bodova još jedino u sezoni 2019. pod novim programom vjernosti.

Članovi kojima Laguna Club Premium kartica vrijedi u hotelima, apartmanima i vilama, moraju popuniti pristupnicu za učlanjenje u novi program vjernosti jer program Laguna Club Premium prestaje postojati s 31.12.2018. Članovi programa koji imaju Laguna Club Premium karticu imati će pravo na dobivanje istog popusta u obliku klupskih bodova. Trenutni popust koji koriste pretvoren je u bodove koji se mogu iskoristiti za boravak u 2018. godini.