Select:

Cijene

Cijene u kunama 2017
Dužina preko svegaŠirina preko svegaGodišnji vez u moruDodatak za zimovanje na kopnu (01.10.2016.-31.03.2017.)Mjesečni vez u moruMjesečni vez u moruDnevni vez u moruDnevni vez u moru
        VII - VIII mjesec Ostali mjeseci VII - VIII mjesec Ostali mjeseci
A B C D E F G H
< 5,99 2,29 16.150,00 3.108,40 3.990,00 2.736,00 228,00 212,80
6 - 6,99 2,49 17.442,00 4.088,80 4.256,00 3.154,00 235,60 220,40
7 - 7,99 2,69 17.974,00 4.818,40 4.484,00 3.534,00 258,40 235,60
8 - 8,99 2,99 20.292,00 6.224,40 4.978,00 3.990,00 281,20 243,20
9 - 9,99 3,29 22.382,00 7.189,60 5.662,00 4.256,00 311,60 266,00
10 - 10,99 3,59 24.358,00 8.428,40 6.194,00 4.560,00 349,60 296,40
11 - 11,99 3,89 27.360,00 10.320,80 6.764,00 5.320,00 372,40 326,80
12 - 12,99 4,19 30.400,00 12.213,20 7.372,00 5.890,00 410,40 342,00
13 - 13,99 4,49 33.212,00 14.075,20 7.866,00 6.384,00 425,60 364,80
14 - 14,99 4,79 36.404,00 15.473,60 8.702,00 6.878,00 478,80 395,20
15 - 15,99 5,09 38.836,00 - 9.652,00 7.410,00 494,00 433,20
16 - 16,99 5,39 42.180,00 - 10.450,00 8.284,00 516,80 463,60
17 - 17,99 5,69 46.474,00 - 11.210,00 9.082,00 547,20 494,00
18 - 18,99 5,99 50.008,00 - 11.894,00 9.880,00 600,40 547,20
19 - 19,99 6 53.124,00 - 12.844,00 10.602,00 653,60 592,80
20 - 20,99 6 56.696,00 - 13.680,00 11.476,00 699,20 668,80
21 - 21,99 6 61.560,00 - 15.086,00 12.654,00 729,60 699,20
>22 6,3 Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit
Cijene u eurima 2018
Dužina preko svega Širina preko svega Godišnji vez u moru Dodatak za zimovanje na kopnu (01.10.2017.-31.08.2018.) Mjesečni vez u moru Mjesečni vez u moru Dnevni vez u moru Dnevni vez u moru
        VII - VIII mjesec Ostali mjeseci VII - VIII mjesec Ostali mjeseci
A B C D E F G H
< 5,99 2,29 2.230,00 409,00 535,00 360,00 31,00 28,00
6 - 6,99 2,49 2.415,00 538,00 570,00 415,00 32,00 29,00
7 - 7,99 2,69 2.485,00 634,00 600,00 465,00 35,00 31,00
8 - 8,99 2,99 2.805,00 819,00 670,00 525,00 38,00 32,00
9 - 9,99 3,29 3.095,00 946,00 760,00 560,00 42,00 35,00
10 - 10,99 3,59 3.270,00 1.109,00 830,00 600,00 47,00 39,00
11 - 11,99 3,89 3.675,00 1.358,00 910,00 700,00 50,00 43,00
12 - 12,99 4,19 4.085,00 1.607,00 990,00 775,00 55,00 45,00
13 - 13,99 4,49 4.465,00 1.852,00 1.055,00 840,00 57,00 48,00
14 - 14,99 4,79 4.890,00 2.036,00 1.170,00 905,00 64,00 52,00
15 - 15,99 5,09 5.215,00 - 1.295,00 975,00 66,00 57,00
16 - 16,99 5,39 5.550,00 - 1.375,00 1.090,00 68,00 61,00
17 - 17,99 5,69 6.115,00 - 1.475,00 1.195,00 72,00 65,00
18 - 18,99 5,99 6.580,00 - 1.565,00 1.300,00 79,00 72,00
19 - 19,99 6 6.990,00 - 1.690,00 1.395,00 86,00 78,00
20 - 20,99 6 7.460,00 - 1.800,00 1.510,00 92,00 88,00
21 - 21,99 6 8.100,00 - 1.985,00 1.665,00 96,00 92,00
>22 6,3 Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit

Akontacija od 50% od ukupnog iznosa do kraja siječnja, kao potvrda za godišnji vez u moru.