Select:

Cijene

Cijene u kunama 2017
Dužina preko svegaŠirina preko svegaGodišnji vez u moruDodatak za zimovanje na kopnu (01.10.2016.-31.03.2017)Mjesečni vez u moruMjesečni vez u moruDnevni vez u moru(01.07.-20.07. i 27.08.-31.08.)Dnevni vez u moru(21.07.-26.08.)Dnevni vez u moru(01.01.-30.06. i 01.09.-31.12.)
        VII – VIII mjesec Ostali mjeseci      
A B C D E F G H  I
< 5,99 2,29 21.622,00 4.218,00 5.054,00 3.420,00 281,20 296,40 228,00
6 - 6,99 2,49 22.496,00 5.054,00 5.358,00 3.800,00 288,80 304,00 250,80 
7 - 7,99 2,69 23.028,00 5.814,00 5.700,00 4.294,00 326,80 334,,40 266,00 
8 - 8,99 2,99 24.814,00 7.258,00 6.308,00 4.864,00 349,60 357,20 288,80 
9 - 9,99 3,29 28.196,00 8.056,00 7.182,00 5.586,00 380,00 387,60 311,60 
10 - 10,99 3,59 30.096,00 9.766,00 7.752,00 5.966,00 410,40 418,00 349,60 
11 - 11,99 3,89 33.706,00 11.590,00 8.512,00 6.574,00 440,80 456,00 372,40 
12 - 12,99 4,19 37.620,00 13.072,00 9.234,00 7.258,00 486,40 501,60 402,80 
13 - 13,99 4,49 41.420,00 14.934,00 9.880,00 7.752,00 524,40 539,60 425,60 
14 - 14,99 4,79 45.372,00 - 10.982,00 8.626,00 570,00 585,20 456,00 
15 - 15,99 5,09 47.652,00 - 12.160,00 9.120,00 592,80 615,60 478,80 
16 - 16,99 5,39 51.604,00 - 13.034,00 10.032,00 630,80 630,80 532,00 
17 - 17,99 5,69 56.050,00 - 13.984,00 10.754,00 676,40 676,40 577,60 
18 - 18,99 5,99 60.496,00 - 14.934,00 11.400,00 737,20 737,20 630,80 
19 - 19,99 6 64.258,00 - 16.112,00 12.464,00 790,40 790,40 676,40 
20 - 20,99 6 68.324,00 - 17.100,00 13.338,00 874,00 874,00 767,60
21 - 21,99 6 72.352,00 - 18.848,00 14.630,00 904,40 904,40 805,60 
>22 6,3 Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit 
Cijene u eurima 2017
Dužina preko svega Širina preko svega Godišnji vez u moru Dodatak za zimovanje na kopnu (01.10.2016.-31.03.2017) Mjesečni vez u moru Mjesečni vez u moru Dnevni vez u moru (01.07.-20.07. i 27.08.-31.08.) Dnevni vez u moru(21.07.-26.08.) Dnevni vez u moru(01.01.-30.06. i 01.09.-31.12.)
        VII - VIII mjesec Ostali mjeseci      
A B C D E F G H  I
< 5,99 2,29 2.845,00 555,00 665,00 450,00 37,00 39,00 30
6 - 6,99 2,49 2.960,00 665,00 705,00 500,00 38,00 40,00 33
7 - 7,99 2,69 3.030,00 765,00 750,00 565,00 43,00 44,00 35 
8 - 8,99 2,99 3.265,00 955,00 830,00 640,00 46,00 47,00 38 
9 - 9,99 3,29 3.710,00 1.060,00 945,00 735,00 50,00 51,00 41 
10 - 10,99 3,59 3.960,00 1.285,00 1.020,00 785,00 54,00 55,00 46 
11 - 11,99 3,89 4.435,00 1.525,00 1.120,00 865,00 58,00 60,00 49 
12 - 12,99 4,19 4.950,00 1.720,00 1.215,00 955,00 64,00 66,00 53 
13 - 13,99 4,49 5.450,00 1.965,00 1.300,00 1.020,00 69,00 71,00 56 
14 - 14,99 4,79 5.970,00 - 1.445,00 1.135,00 75,00 77,00 60 
15 - 15,99 5,09 6.270,00 - 1.600,00 1.200,00 78,00 81,00 63 
16 - 16,99 5,39 6.790,00 - 1.715,00 1.320,00 83,00 83,00 70 
17 - 17,99 5,69 7.375,00 - 1.840,00 1.415,00 89,00 89,00 76 
18 - 18,99 5,99 7.960,00 - 1.965,00 1.500,00 97,00 97,00 83 
19 - 19,99 6 8.455,00 - 2.120,00 1.640,00 104,00 104,00 89 
20 - 20,99 6 8.990,00 - 2.250,00 1.755,00 115,00 115,00 101 
21 - 21,99 6 9.520,00 - 2.480,00 1.925,00 119,00 119,00 106 
>22 6,3 Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit

Akontacija od 50% od ukupnog iznosa do kraja siječnja, kao potvrda za godišnji vez u moru.