Select:

Direkcija društva

Telefoni i email adrese u našoj direkciji društva. Nazovite, pišite, pitajte – naša vrata su uvijek otvorena.

Rezervacijski centar
E-mail: upit za rezervaciju ili
reservations@lagunaporec.com
Tel: +385 52 410 102
Fax: +385 52 451 044
Prodaja (agencije i grupe)
E-mail: sales@lagunaporec.com
Tel: +385 52 410 228 ili +385 52 410 217
Fax: +385 52 451 044
Sektor marketinga
E-mail: marketing@lagunaporec.com
Tel: +385 52 410 101
Fax: +385 52 451 044
Sektor za ljudske resurse i opće poslove
E-mail: posao@plavalaguna.hr ili
www.facebook.com/sezonski.posao
Ostalo
Ostale informacije
E-mail: mail@lagunaporec.com
Tel: +385 52 410 101
Fax: +385 52 451 044
Plava laguna d.d.
Rade Končara 12 - HR-52440 Poreč - Hrvatska
Registrirano u sudskom registaru pri Trgovačkom sudu u Pazinu
MBS: 040020834
Porezni broj - OIB: 57444289760