Select:
 •  

Privatnost i zaštita podataka

Opće odredbe

Plava laguna d.d., Poreč, R. Končara 12, OIB: 57444289760, (u daljnjem  tekstu: Plava laguna) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima Plava laguna pristupi putem rezervacijskog sustava ili kontakt formulara odnosno putem pojedinih usluga Plave lagune, danih na korištenje gostima, a posredstvom kojih je Plavoj laguni omogućen pristup osobnim podacima.

Plava laguna prikuplja, koristi i obrađuje slijedeće Vaše osobne podatke:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • e-mail adresa,
 • broj telefona i/ili faxa,
 • podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Društvu u postupku on-line rezervacije ili drugom postupku plaćanja ili osiguranja plaćanja,
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni.

Plava laguna prikuplja Vaše osobne podatke radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit,
 • osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge,
 • ulaska u naš sustav nagradnih igara,
 • promocije naših usluga i slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala (npr. newslettera),
 • interne statističke obrade podataka.

Davanjem svojih osobnih podataka Plavoj laguni ili korištenjem usluga posredstvom kojih Plava laguna automatski prikuplja Vaše osobne podatke, te pristajanjem na zaprimanje newslettera Plave lagune ujedno dajete svoju izričitu suglasnost da Vas Plava laguna kontaktira u gore navedene svrhe i da Vas uvrsti na svoju mailing listu. Zaštita privatnosti Vaših podataka trajna je, a u svakom trenutku možete zatražiti isključenje s mailing liste, što će se kao mogućnost nuditi i u svakom e-mailu kojim se dostavlja newsletter. Nakon odjave s mailing liste, Plava laguna Vaše podatke više neće obrađivati u tu svrhu, a može ih koristiti samo u svoje interne svrhe, npr. radi statističke obrade podataka. Prikupljanje Vaših osobnih podataka vrši se na dobrovoljnoj osnovi i imate pravo u svako doba usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga.

Davanjem svojih osobnih podataka Plavoj laguni odnosno korištenjem usluga posredstvom kojih Plava laguna automatski prikuplja Vaše osobne podatke, jamčite da su podaci koje je Plava laguna prikupila na gore opisani način točni, potpuni i ažurni. Obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku zatražiti od Plave lagune ostvarenje prava na pristup prikupljenim podacima sukladno zakonskim propisima, a u slučaju netočnosti, nepotpunosti ili neažurnosti prikupljenih osobnih podataka, imate pravo zahtijevati dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. Vaše osobne podatke čuvamo u obliku koji dopušta Vašu identifikaciju samo tijekom razdoblja koje je nužno za ostvarenje svrhe u koje se podaci prikupljaju.

Posjećivanjem internetskih stranica Plave lagune odnosno prijavom i korištenjem usluga Plave lagune čijim je uvjetima određena primjena odredaba ove Politike privatnosti potvrđujete da ste u potpunosti upoznati s Politikom privatnosti te da prihvaćate njezine odredbe.

U slučaju da su Uvjetima korištenja pojedinih usluga Plave lagune drukčije regulirana određena pitanja zaštite privatnosti, odredbe Uvjeta korištenja imat će prednost pred odredbama ovih Pravila privatnosti prilikom definiranja prava i obveza vezanih uz korištenje usluga.

Zaštita Vašeg identiteta

Plava laguna ne prodaje Vaše osobne podatke niti ih otkriva trećim osobama za njihove samostalne marketinške ili poslovne svrhe bez Vašeg pristanka. Plava laguna može Vaše podatke otkriti trećim osobama u slučaju Vašeg pristanka ili u slučaju da smo na to obvezni prema važećim propisima. Prikupljanje Vaših osobnih podataka vrši se na dobrovoljnoj osnovi.

Plava laguna može Vaše podatke otkriti povezanim društvima u smislu Zakona o trgovačkim društvima, u kojem slučaju ta društva stječu ista prava i preuzimaju iste obveze vezane uz obradu navedenih osobnih podataka kao i Plava laguna.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica). Zapisi o posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.

Korištenje kukija (cookies)

Kuki je mala tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na Vaš PC prilikom posjete web stranica. Kuki ne čita podatke s Vaših diskova niti podatke koje sadrže kukiji drugih poslužitelja zapisane na vašem disku. Naši poslužitelji povremeno koriste kukije koji pamte koje ste stranice posjetili, te na taj način ubrzavamo komunikaciju između Vašeg PC-a i naših servera. Ukoliko ste svoj Internetski pretraživač tako konfigurirali, biti ćete upozoreni prilikom svakog zapisa kukija na Vaš PC. Svoj Internetski pretraživač možete konfigurirati i na način da se onemogući zapisivanje kukija na Vaš PC.

IP adrese

IP adrese su brojevi koji su jedinstveni za svako računalo trenutno priključeno na Internet. Koriste se za identifikaciju primatelja i pošiljatelja podataka preko interneta. Naš poslužitelj evidentira IP adresu Vašeg PC-a prilikom svake transakcije unutar rezervacijskog sustava zbog sigurnog prijenosa i zaštite od zlouporabe Vaših podataka. Osobni podaci korisnika nisu dostupni van rezervacijskog sustava.

Sigurni prijenos podataka

T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute vas i/ili Vaše dijete na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

Završne odredbe 

Za sve sporove proizišle iz prikupljanja, korištenja ili obrade Vaših osobnih podataka ili koji su povezani s njima, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu i izvršenje ove Politike privatnosti, ugovara se nadležnost suda u Republici Hrvatskoj, prema sjedištu Plave lagune. Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom Politikom privatnosti primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske

Plava laguna zadržava pravo svakodobne izmjene i/ili dopune ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obaviješteni putem prikupljenih kontakata ili objavom na našoj službenoj internetskoj stranici.