Select:
  •  

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA (HOTELI I APARTMANI)

Zahvaljujmo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja hotela:

Akontacija od 10 % je potrebna za rezervaciju, ostatak po dolasku gosta. Laguna Poreč tereti karticu gosta odmah po izvršenoj rezervaciji.

Apartmani: Za boravke kraće od 3 dana, cijena dnevnog najma uvećava se za 20%.

Prijava u hotel, moguća je nakon 14:00, na dan dolaska.

Odjava sobe se mora obaviti do 10:00, na dan odlaska.

Konačni obračun usluga vrši se na recepciji hotela prije odlaska.

Navedene cijene su informativne

Za rezervirane boravke plaćanje se vrši na recepciji u eurima, bankovnim karticama  ili hrvatskim kunama primjenom tečaja važećeg na dan plaćanja.

Hotel pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Rezervaciju držimo do 22:00 sati, na dan dolaska.

Uvjeti otkaza rezervacije

Rezervacija se bez troškova može otkazati najkasnije do 3 dana prije dana dolaska, kontaktiranjem našeg rezervacijskog centra na e-mail: reservations@lagunaporec.com

U slučaju otkaza rezervacije u roku kraćem od 3 dana prije dana dolaska, akontacija je nepovratna

U slučaju nedolaska gosta, akontacija je nepovratna

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: reservations@lagunaporec.com

OPĆI UVJETI POSLOVANJA (KAMPOVI)

Zahvaljujmo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja kampa:

Rezervacije parcela vršimo na zonu. Ne potvrđujemo određeni broj parcele.

Jednokratna naknada za rezervaciju naplaćuje se pri rezervaciji, nepovratna je i iznosi 26 Eura po parceli i ne odbija se od računa.

Mobilehomes Ulika i Caravans Ulika: Akontacija od 10 % je potrebna za rezervaciju, ostatak po dolasku gosta. Laguna Poreč tereti karticu gosta odmah po izvršenoj rezervaciji. Rezervacija se može otkazati najkasnije 5 dana prije dolaska, kontaktiranjem našeg rezervacijskog centra na e-mail: reservations@lagunaporec.com. U slučaju otkaza rezervacije 5-0 dana prije dolaska ili nedolaska gosta, akontacija je nepovratna.

Prijava u kamp, moguća je nakon 13:00, na dan dolaska.

Odjava u kampu se mora obaviti do 12:00, na dan odlaska.

Konačni obračun usluga vrši se na recepciji kampa prije odlaska.

Navedene cijene su informativne

Za rezervirane boravke plaćanje se vrši na recepciji u eurima, bankovnim karticama  ili hrvatskim kunama primjenom tečaja važećeg na dan plaćanja.

Ukoliko gost odluči otići ranije od rezerviranog perioda boravka, zaračunat će mu se puna cijena boravka za rezervirani period.

Kamp pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Rezervaciju držimo do 22:00 sata, na dan dolaska

Ukoliko želite izmijeniti datume ili detalje vaše rezervacije, te za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: reservations@lagunaporec.com