Select:
  •  

Plaćanje rezervacije online kreditnom karticom

Hoteli i apartmani

Akontacija od 10 % je potrebna za rezervaciju, ostatak po dolasku gosta. Laguna Poreč tereti karticu gosta odmah po izvršenoj rezervaciji. Otkaz rezervacije ili nedolazak gosta reguliran je općim uvjetima poslovanja.

Kampovi

Jednokratna naknada u kunskoj protuvrijednosti od 26 EUR potrebna je za rezervaciju parcele u kampu. Naknada je nepovratna i ne odbija se od računa.

Mobilehomes Ulika i Caravans Ulika: Akontacija od 10 % je potrebna za rezervaciju, ostatak po dolasku gosta. Laguna Poreč tereti karticu gosta odmah po izvršenoj rezervaciji. Otkaz rezervacije ili nedolazak gosta reguliran je općim uvjetima poslovanja.

Obračun troškova po kartici

Plaćanje po kreditnoj kartici priznaje se gostu u visini dobivene potvrde o izvršenoj rezervaciji u EUR, no obzirom na opće uvjete poslovanja kartičnih kuća,u svezi obračuna troškova iz  inozemstva, iznos  koji će biti obračunat gostu od strane njegove kartične kuće može odstupati od priznatog u svrhu rezervacije. 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: reservations@lagunaporec.com